Agencja Victor

Działamy na rynku już od 1995 roku!

Od samego początku istnienia naszego biura rachunkowego staramy się doskonalić i podwyższać jakość świadczonych usług.

Ogromny nacisk kładziemy na dobre przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm osób zatrudnionych w naszym biurze księgowym.

Agencja Victor

Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem!

Posiadamy doświadczenie na stanowiskach głównych księgowych, z sukcesem przechodziliśmy liczne kontrole oraz audyty w prowadzonych przez nas jednostkach, a zadowolenie naszych klientów jest dla nas celem nadrzędnym.

Agencja Victor

Dopasowujemy się do wymagań Klientów!

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami biura rachunkowego Agencja Victor są zarówno spółki prawa handlowego jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Agencja VICTOR
ul.Zamojska 18, 20-105 Lublin
ul. Mała 4, 23-204 Kraśnik
NIP 715-100-74-75

e-mail: biuro@agencjavictor.pl
tel. kom.: +48.669976191
telefon: +48.817108840.

Kadry i płace

Obsługa kadrowa

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.


Obsługa płacowa

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
 • Sporządzanie informacji PIT - 4.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11, PIT - 8B)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40)