Agencja Victor

Działamy na rynku już od 1995 roku!

Od samego początku istnienia naszego biura rachunkowego staramy się doskonalić i podwyższać jakość świadczonych usług.

Ogromny nacisk kładziemy na dobre przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm osób zatrudnionych w naszym biurze księgowym.

Agencja Victor

Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem!

Posiadamy doświadczenie na stanowiskach głównych księgowych, z sukcesem przechodziliśmy liczne kontrole oraz audyty w prowadzonych przez nas jednostkach, a zadowolenie naszych klientów jest dla nas celem nadrzędnym.

Agencja Victor

Dopasowujemy się do wymagań Klientów!

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami biura rachunkowego Agencja Victor są zarówno spółki prawa handlowego jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Agencja VICTOR
ul.Zamojska 18, 20-105 Lublin
ul. Mała 4, 23-204 Kraśnik
NIP 715-100-74-75

e-mail: biuro@agencjavictor.pl
tel. kom.: +48.669976191
telefon: +48.817108840.

Usługi księgowe

Zapraszamy do korzystania z naszych usług księgowych w zakresie:

  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ksiąg handlowych,
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont,
  • Sporządzanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych,
  • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego,
  • Sporządzanie informacji statystycznych dla GUS,